Αρχική σελίδα - Ηλίας Σπ. Λάππας - Χειρουργός Μαστού - Μαστολόγος
Ιατρείο
Βιογραφικό
Επιστολές
Άρθρα
Σύνδεσμοι
 
 
  Εκπαίδευση Έργο Δημοσιεύσεις  
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:
«Η τροποποίηση Ανάστροφος Βραχιονο-Κεφαλική (Α.Β.-Κ) Fistula- Μια αυτόχθονη εναλλακτική αγγειακή προσπέλαση». Π.Ιωαννίδης, Γ.Μαρτίκος, Μ.Γεωργίου, Ε.Κα-ραπασής, Η.Λάππας, Μ.Ευγενίου, Κ.Αλεξίου. Δ' Αγγειοχειρουργικό Συνέδριο, Κύπρος 1993.

«Χρήση των φίλτρων κάτω κοίλης στην Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσο». Μ.Γεωργίου, Π.Ιωαννίδης, Η.Λάππας, Π.Μουστογιάννης, Κ.Αλεξίου. 4η Διανοσοκομειακή Πειραιά.

«Χειρουργική Αντιμετώπιση Αχαλασίας Οισοφάγου (75 περιπτώσεις)». Π.Γιαννόπουλος, Χ.Χριστόπουλος, Ν.Καβαλλιε-ράτος, Μ.Γεωργίου, Η.Λάππας. Θεσσαλονίκη 1994.

«Οισοφαγεκτομή χωρίς Θωρακοτομή» Π.Γιαννόπουλος, Χ.Χριστόπουλος, Η.Λάππας, Θ.Κότσιφας.

«Αξία της χοληδοχοσκοπήσεως στη διερεύνηση του χοληδόχου πόρου για χοληδοχολιθίαση». Θ.Κότσιφας, Γ.Μαρτίκος, Χ.Χριστόπουλος, Η.Λάππας, Μ.Γεωργίου, Κ.Αλεξίου.

«Η Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή στη μεγάλη ηλικία». Θ.Κότσιφας, Η.Λάππας, Μ.Γεωργίου,Σοκάτ, Θ. Καλλιγάς, Κ.Αλεξίου. 23° Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάιος 1997.

«Η τοποθέτηση φίλτρου στην κάτω κοίλη στην θρομβοεμβολική νόσο». Π.Ιωαννίδης, Μ.Γεωργίου, Η.Λάππας, Π. Μουστογιάννης, Κ Αλεξίου. 14° Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Νοέμβριος 1994, Αθήνα.

"Colorectal Cancer Complication Emergency". C.Alexiou, E.Lappas, N. Kavallieratos, A. Takas, M.Georgiou. 2nd International Colorectal Tumor. Milan 1994.

"Surgical Approach to Nonpalpable Breast Lesions". E.Lappas, A.Tsibanis, P.Malakasis, S. Vasilaros. International College of Surgeons XX European Federation Congress. Athens 1998.

«Εβδομαδιαία χορήγηση πακλιταξέλης ως προεγχειρητική χημειοθεραπεία σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο μαστού» Ν.Περγαντάς, Σ.Τσιλιακός, Γ.Ρήγας, Γ.Ασημα-κόπουλος, Η.Αθανασιάδης, Η.Λάππας, Α.Πολυχρόνης. Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ «Γ.Γεννηματάς» 10° Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας. Αθήνα, 2000.

«Αναδρομική μελέτη 29 περιστατικών ανδρικού καρκίνου μαστού στην περίοδο μιας δεκαετίας» Σταυρίδης Κ. Κατσίκη Β. Λάππας Η., Πολύχρονης Α. Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ «Γ.Γεννηματάς» Χειρουργική Κλινική Μαστού. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας. Αθήνα 25-27 Μαΐου 2001.

«Νόσος Paget του μαστού χωρίς υποκείμενο παρεγχυματικό όγκο». Κ.Ματσάκης, Κ.Καλογεράκος, Η.Λάππας, Π. Αραπαντώνη, Ε.Τριχιά, Α.Πολύχρονης, Ι.Ν.Νομικός Β' Χειρουργική Κλινική Ε.Α.Ν.II Μεταξά, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ε.Α.Ν.Π Μεταξά, Χειρουργική Κλινική μαστού 6° Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2004.


ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:
Εισηγητής σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Μη ψηλαφητές αλλοιώσεις του μαστού -Χειρουργικές Επιλογές - Επικουρική Θεραπεία». 23° Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, Νοέμβριος 2002.

Εισηγητής σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Χειρουργική αντιμετώπιση του πορογενούς μη διηθητικού καρκινώματος του μαστού-DCIS». 2° Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο. Αθήνα, Μάρτιος 2005.

Εισηγητής στο Ζ' Σεμινάριο των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με θέμα «Λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης - Τεχνική - Προσφέρει στην επιβίωση; Αθήνα, Σεπτέμβριος 2006.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:
«HER2 (HER2/neu ή c-erbB-2) και καρκίνος του μαστού». Ιατρική Επιθεώρηση ΙΚΑ (Medical Review of Social Security Institute). Ιανουάριος 2004.

«Προσπέλαση μη ψηλαφητών αλλοιώσεων του μαστού». Ιατρική Επιθεώρηση ΙΚΑ (Medical Review of Social Security Institute). Απρίλιος 2004.

«Διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα του μαστού: Βιολογική συμπεριφορά και θεραπευτική αντιμετώπιση». Ιατρική Επιθεώρηση ΙΚΑ (Medical Review of Social Security Institute). Ιούλιος 2004.

«The effect of exemestane on the lipidemic profile of postmenaupausal earl breast cancer patients: preliminary results of the TEAM Greek sub-study». C. Markopoulos, A. Polychronis, V. Zobolas, G. Xepapadakis, J. Papadiamantis, D. Koukouras, H. Lappas, H. Gogas. Breast Cancer Res Treat 93: 61-66, 2005.

 
 
 
Βασιλίσσης Σοφίας 48, Τηλ. 210 7227760, Κιν. 694 4591192