Αρχική σελίδα - Ηλίας Σπ. Λάππας - Χειρουργός Μαστού - Μαστολόγος
Ιατρείο
Βιογραφικό
Επιστολές
Άρθρα
Σύνδεσμοι
 
 
 
Προηγούμενη σελίδα Σελίδα 1 από 5 Επόμενη Σελίδα
 

Το ενδοπορικό καρκίνωμα του μαστού (DCIS)
είναι ετερογενής ομάδα αλλοιώσεων που χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη κακοηθών επιθηλιακών κυττάρων των πόρων, περιορισμένων εντός του αυλού, χωρίς διήθηση της βασικής μεμβράνης.

Σήμερα το DCIS αποτελεί το 15 - 30% (δηλ. περίπου το 1/4) των καρκίνων μαστού που ανιχνεύονται μαστογραφικά, με τα προγράμματα προληπτικού πληθυσμιακού ελέγχου (screening).

Υποστηρίζεται από αρκετούς συγγραφείς ότι ένα σημαντικό ποσοστό του ανιχνεύσιμου μαστογραφικά DCIS είναι αδρανές και δεν θα εκδηλωθεί κλινικά. Η αναλογία όμως ασθενών με DCIS grade III αυξάνει τα τελευταία χρόνια. (To DCIS grade III σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο τοπικής υποτροπής και με βραχύτερη χρονική περίοδο μέχρι την ανάπτυξη διηθητικής υποτροπής).

Για τον καθορισμό των DCIS που θα παραμείνουν αδρανή και εκείνων με ελάχιστες πιθανότητες εξέλιξης σε διηθητική νόσο είναι αναγκαία:
Α. Η αναγνώριση των απαραίτητων μοριακών παραγόντων για την εξέλιξη του
DCIS σε διηθητικό καρκίνο
Β. Η κατανόηση του απαιτούμενου χρόνου για την πλήρη έκφραση του κακοήθους φαινοτύπου.

- Η ταξινόμηση της ετερογενούς ομάδας βλαβών που είναι το DCIS, ως απλής νοσολογικής οντότητας αποτελεί πρόβλημα.
- Παραμένει αδιευκρίνιστο αν η βιολογική συμπεριφορά του DCIS που εκδηλώνεται κλινικά είναι η ίδια με τις βλάβες που ανιχνεύονται μαστογραφικά.
- Τα αποτελέσματα παλαιότερων μελετών με μακρά παρακολούθηση (follow-up) που αφορούν κυρίως ασθενείς με κλινικά έκδηλο DCIS, μπορούν να εφαρμοσθούν στις ασθενείς που αντιμετωπίζονται σήμερα;

Η παραδοσιακή παθολογοανατομική ταξινόμηση του DCIS, με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά διακρίνει 5 ομάδες:
- φαγεσωρικό (comedo)
- θηλώδες
- μικροθηλώδες
- συμπαγές
- ηθμοειδές

Ταξινόμηση του DCIS, σε δύο κατηγορίες

- Φαγεσωρικού τύπου (comedo)
- Μη φαγεσωρικού τύπου (noncomedo)

- Τα κύτταρα του DCIS φαγεσωρικού τύπου έχουν πιο κακοήθη κυτταρολογική εμφάνιση
- Το διηθητικό καρκίνωμα είναι πιθανότερο να σχετίζεται με αυτή την υποκατηγορία

Πρόβλημα με τα συστήματα ταξινόμησης που βασίζονται στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση:
Το 30 - 62% των DCIS - ειδικότερα τα μεγαλύτερου μεγέθους - εμφανίζουν περισσότερους από ένα τύπους.

Ταξινόμηση ανάλογα με το βαθμό διαφοροποίησης του πυρήνα (nuclear grade) και την παρουσία νέκρωσης.

Έρευνες με μακροπρόθεσμο follow-up δείχνουν ότι το υψηλό ιστολογικό grade και/ή νέκρωση φαγεσωρικού τύπου (comedo) σχετίζονται με βραχύτερο χρονικό διάστημα μέχρι την τοπική υποτροπή, αλλά δεν υπάρχει διαφορά στην υποτροπή μετά από 10 έτη follow-up.

Το σύστημα ταξινόμησης Van Nuys (προγνωστικός δείκτης Van Nuys - VNPI) περιλαμβάνει:
- το μέγεθος του όγκου
- το εύρος των ορίων
- το grade
- την ηλικία (σε μεταγενέστερη τροποποίηση)

Προγνωστικός δείκτης Van Nuys - VNPI

3 ομάδες DCIS:
- 1η ομάδα (χαμηλού grade) όγκοι με πυρήνες χαμηλού ή ενδιάμεσου grade και απουσία νέκρωσης
- 2η ομάδα (ενδιάμεσου grade) όγκοι με πυρήνες χαμηλού ή ενδιάμεσου grade και παρουσία νέκρωσης τύπου comedo
- 3η ομάδα (υψηλού grade) όγκοι με υψηλού grade πυρήνες, ανεξάρτητα από την παρουσία ή απουσία νέκρωσης

 
Προηγούμενη σελίδα Σελίδα 1 από 5 Επόμενη Σελίδα
 
 
 
 
Βασιλίσσης Σοφίας 48, Τηλ. 210 7227760, Κιν. 694 4591192