Αρχική σελίδα - Ηλίας Σπ. Λάππας - Χειρουργός Μαστού - Μαστολόγος
Ιατρείο
Βιογραφικό
Επιστολές
Άρθρα
Σύνδεσμοι
 
 
 
Προηγούμενη σελίδα Σελίδα 2 από 5 Επόμενη Σελίδα
 

Διεθνές συνέδριο με θέμα την δημιουργία consensus για την ταξινόμηση του DCIS δεν κατέληξε στην υιοθέτηση ενός συστήματος ταξινόμησης, αλλά συνιστά η παθολόγο- ανατομική έκθεση να περιλαμβάνει πληροφορίες για

- το πυρηνικό grade
- παρουσία ή μη νέκρωσης
- την πολικότητα
- την αρχιτεκτονική διαφοροποίηση

ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ TOY DCIS ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ, ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ, ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ Ή ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΑΣΤΟ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

To DCIS διαγιγνώσκεται πρωτίστως με τη μαστογραφία
(Αναφέρεται όμως ότι περί το 10% των DCIS δεν είναι εμφανή στη μαστογραφία)

Η πλειονότητα των περιπτώσεων (90%-95%) DCIS εμφανίζονται ως μικροαποτιτανώσεις:
- Συρρέουσες
- Πολυμορφικές
- Με λεπτή γραμμική ή τμηματική κατανομή (που αντανακλά την παρουσία τους στους πόρους)

Η εντοπιστική μεγεθυντική μαστογραφία διευκολύνει τον καθορισμό της έκτασης της βλάβης

Το 5%-10% των περιπτώσεων DCIS εκδηλώνεται ως:
- ψηλαφητό μόρφωμα
- έκκριμα από τη θηλή

Σχέση μεταξύ μεγέθους και διαμόρφωσης των μικροαποτιτανώσεων και της παρουσίας διηθητικού καρκίνου.
Διηθητικές εστίες είναι πιθανότερο να σχετίζονται:
- με αποτιτανώσεις > ή =11 mm, συγκριτικά με αποτιτανώσεις 1-10 mm
- με γραμμικές αποτιτανώσεις, συγκριτικά με κοκκώδεις αποτιτανώσεις

Ο ρόλος της MRI στο DCIS
- Η MRI μπορεί να μην αναδείξει μικρές εστίες εμφανείς στη μαστογραφία
- Δεν αποτελεί επαρκές υποκατάστατο της μαστογραφίας στο DCIS
- Τάση υπερεκτίμησης της έκτασης της βλάβης

Σε μερικές περιπτώσεις η MRI έχει πλεονεκτήματα. Είναι πιο ευαίσθητη από τη μαστογραφία στην ανίχνευση:
- υπολειπόμενης νόσου
- μη εμφανούς διηθητικού καρκίνου
- πολυκεντρικής νόσου

Μειονεκτήματα MRI
- Υψηλή ευαισθησία και χαμηλή ειδικότητα (υψηλά ψευδώς αρνητικά ποσοστά)
- Έλλειψη επαρκούς εμπειρίας
- Υψηλό κόστος

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρος ο ρόλος της MRI στην εκτίμηση ρουτίνας ασθενών με DCIS.

Προεγχειρητική ιστολογική διάγνωση

Η F.N.A. δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ DCIS και διηθητικού πορογενούς καρκινώματος, οπότε απαιτείται βιοψία με κόπτουσα βελόνη μεγάλης διαμέτρου (Core Biopsy) εξασφαλίζει μεγαλύτερο ιστικό δείγμα.

Εξαιτίας δειγματοληπτικών σφαλμάτων μπορεί να προκύψουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα

Ανοικτή Βιοψία με τη χρήση συρμάτινου οδηγού (WLB)

- Μέθοδος αναφοράς
- Πολύ μικρά ποσοστά αποτυχίας
- Αιματηρή επέμβαση, αφήνει ουλή, σχετικά δαπανηρή

Στερεοτακτική βιοψία με κόπτουσα βελόνη μεγάλης διαμέτρου (SCB)

Κριτήρια επιλογής:
- Ογκόμορφη αλλοίωση, ασυμμετρία ή άθροισμα μικροαποτιτανώσεων που μπορεί να εντοπιστεί με τη χρήση ψηφιακού απεικονιστικού εξοπλισμού
- Η ασθενής πρέπει να είναι ικανή να παραμείνει σε πρηνή θέση και ακίνητη για 30 με 60 λεπτά
- Ο μαστός πρέπει να έχει πάχος >/= 20 mm όταν συμπιέζεται

Περίπου το 25% των περιπτώσεων DCIS που διαγιγνώσκονται με την κλασική core biopsy υποεκτιμάται λόγω δειγματοληπτικών σφαλμάτων (sampling errors).
(Η άτυπη υπερπλασία των πόρων και το DCIS αναδεικνύονται μετά από χειρουργική εκτομή DCIS και διηθητικό καρκίνωμα αντίστοιχα)

 
Προηγούμενη σελίδα Σελίδα 2 από 5 Επόμενη Σελίδα
 
 
 
 
Βασιλίσσης Σοφίας 48, Τηλ. 210 7227760, Κιν. 694 4591192