Αρχική σελίδα - Ηλίας Σπ. Λάππας - Χειρουργός Μαστού - Μαστολόγος
Ιατρείο
Βιογραφικό
Επιστολές
Άρθρα
Σύνδεσμοι
 
 
 
Προηγούμενη σελίδα Σελίδα 1 από 8 Επόμενη Σελίδα
 

Εισαγωγή

Η καλύτερη κατανόηση της βιολογικής συμπεριφοράς του καρκίνου του μαστού, η διεύρυνση των διαγνωστικών και θεραπευτικών επιλογών και η εμπλοκή πολλών ειδικοτήτων στη θεραπεία της νόσου (με τη χειρουργική να εξακολουθεί βεβαίως να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο) έχουν αλλάξει εντυπωσιακά την τοπική της αντιμετώπιση.
Η ριζική μαστεκτομή ήταν σε ισχύ επί πολλές δεκαετίες και βασιζόταν στην αντίληψη ότι η νόσος επεκτείνεται τοπικώς, κυρίως μέσω των λεμφαγγείων. Η διαπίστωση όμως ότι η υποτροπή οφείλεται στη συστηματική διασπορά των καρκινικών κυττάρων πριν την χειρουργική αντιμετώπιση και όχι στην ανεπαρκή επέμβαση, οδήγησε σε πιο συντηρητικές επεμβάσεις στις οποίες η ασθενής διατηρεί το μαστό της, με προφανή αισθητικά και ψυχολογικά πλεονεκτήματα.
Στην έρευνα της αποτελεσματικότητας των χειρουργικών επεμβάσεων διατήρησης του μαστού οδήγησαν οι παρακάτω επιβεβαιώσεις:
α) Οι ριζικότερες χειρουργικές επεμβάσεις δεν μειώνουν τον κίνδυνο απομακρυσμένων μεταστάσεων.
β) Η ευρεία χρήση της μαστογραφίας ως μεθόδου πληθυσμιακού ελέγχου έχει ως συνέπεια την ανίχνευση καρκίνων μικρού μεγέθους.
γ) Η δυνατότητα της ακτινοθεραπείας να εξαλείφει υποκλινικές εστίες της νόσου.

Χειρουργικές επεμβάσεις για τον καρκίνο του μαστού

1. Χειρουργικές επεμβάσεις διατήρησης του μαστού (BCS)
2. Μαστεκτομή

1. Ως επέμβαση διατήρησης του μαστού ορίζεται η εκτομή του πρωτοπαθούς όγκου και του παρακείμενου μαζικού ιστού (ογκεκτομή, μερική μαστεκτομή, τμηματική μαστεκτομή, τεταρτεκτομή), που συνδυάζεται με χειρουργική εκτίμηση της σύστοιχης μασχάλης και που συνήθως ακολουθείται από ακτινοθεραπεία.
2. Τύποι μαστεκτομής:
α. Απλή μαστεκτομή: Η εκτομή ολόκληρου του μαστού.
β. Εκτεταμένη ολική μαστεκτομή: Η ολική εκτομή του μαστού και ο πλήρης μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός, χωρίς αφαίρεση ή διατομή του μείζονος ή του ελάσσονος θωρακικού μυός (Είναι ο συχνότερα χρησιμοποιούμενος τα τελευταία χρόνια τύπος μαστεκτομής).
γ. Ριζική μαστεκτομή: Διακρίνεται σε κλασική ριζική μαστεκτομή κατά Halstead, στην οποία εκτέμνεται ο μαστός, το περιεχόμενο της μασχάλης, ο μείζων και ελάσσων θωρακικός μυς και σε τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή κατά Patey, στην οποία -σε αντίθεση με την κλασική- διατηρείται ο μείζων, αλλά διατέμνεται ο ελάσσων θωρακικός μυς.
Τα αποτελέσματα πολλών ερευνών, τόσο προοπτικών τυχαιοποιημένων, όσο και αναδρομικών, έχουν δείξει ότι η μαστεκτομή και η χειρουργική διατήρησης του μαστού (BCS) σε κατάλληλα επιλεγμένες ασθενείς, είναι ισοδύναμες όσον αφορά την επιβίωση.
Τα παρακάτω στοιχεία προσδιορίζουν την καταλληλότητα για BCS και καθορίζουν το ισοζύγιο μεταξύ του ελέγχου της τοπικής-περιοχικής νόσου και της ελάχιστης εκτομής ιστών:
α) Η χορήγηση μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας
β) Το αισθητικό αποτέλεσμα στο μαστό
γ) Η δυνατότητα ογκεκτομής με αρνητικά όρια.
Η διατήρηση του μαστού εμπεριέχει τον κίνδυνο τοπικής υποτροπής ή ανάπτυξης νέου πρωτοπαθούς καρκίνου στον διατηρημένο μαστό. Ενώ όμως η τοπική υποτροπή μετά από μαστεκτομή συνήθως είναι προάγγελος συστηματικής νόσου, η υποτροπή μετά από BCS συνήθως είναι μεμονωμένο συμβάν που μπορεί να αντιμετωπιστεί με νέα χειρουργική επέμβαση (συνήθως μαστεκτομή). Οπωσδήποτε όμως πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την εξαρχής επίτευξη τοπικού ελέγχου της νόσου.
Στόχος της BCS πρέπει να είναι το ποσοστό 10ετούς τοπικής υποτροπής να κυμαίνεται μεταξύ 5% έως 10%, δηλαδή μικρότερο από 1% ανά έτος.
Η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία είναι αναγκαίο συμπλήρωμα της BCS για να αντιμετωπιστούν οι μικροσκοπικές εστίες πολυεστιακού και πολυκεντρικού καρκίνου, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τοπικής υποτροπής. Παλαιότερες μελέτες έδειξαν συγκρίσιμα ποσοστά επιβίωσης της BCS με ή χωρίς ακτινοθεραπεία, οδηγώντας στην πεποίθηση ότι η συμπληρωματική ακτινοθεραπεία δεν προσφέρει στην επιβίωση. Πρόσφατες όμως έρευνες και μια μετα-ανάλυση (Vinh-Hung V, Verschraegen C: Breast-conserving surgery with or without radiotherapy, 2004) συμπεραίνουν ότι η προσθήκη ακτινοθεραπείας βελτιώνει και την επιβίωση και μάλιστα διαπιστώνουν το στατιστικά σημαντικό όφελος στην επιβίωση 8,6% που προσφέρει η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία.

Χειρουργήσιμος θεωρείται ο καρκίνος μαστού σταδίων Ι, ΙΙ, ΙΙΙΑ και ο χειρουργήσιμος σταδίου IIIC (Το στάδιο IIIC περιλαμβάνει ασθενείς με οποιοδήποτε Τ και pN3. Ασθενείς με pN3a και pN3b θεωρούνται χειρουργήσιμες, ενώ με pN3c ανεγχείρητες).

Πρωτοπαθής όγκος

Η κρισιμότερη παράμετρος στην BCS είναι η ευρεία εκτομή της πρωτοπαθούς βλάβης. Η επίτευξη αρνητικών μικροσκοπικών ορίων πέριξ του όγκου πρέπει οπωσδήποτε να επιτυγχάνεται, ακόμα και εάν αυτό σημαίνει επανεγχείρηση.
Είναι επιθυμητό η ασθενής να οδηγείται στο χειρουργείο διαγνωσμένη και η διάγνωση του καρκίνου να έχει επιβεβαιωθεί αρχικά με βιοψία τεμαχίου του όγκου με βελόνη μεγάλης διαμέτρου (core needle biopsy). Αφού τεκμηριωθεί η διάγνωση πρέπει να γίνει η ενδεδειγμένη θεραπευτική επιλογή. Η πλειονότητα των ασθενών με όγκους Τ1 ή μικρούς Τ2 (<3cm) προσφέρεται για BCS. Η BCS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένους όγκους με μεγαλύτερο μέγεθος, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα επαρκούς εκτομής με αρνητικά όρια και αποδεκτό αισθητικό αποτέλεσμα. Στις περιπτώσεις αυτές με τις ογκοπλαστικές τεχνικές μπορεί να επιτευχθεί ευρεία εκτομή με αρνητικά όρια και καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Η ογκοπλαστική χειρουργική, με την προϋπόθεση να μην αποκλίνει από τις αρχές της χειρουργικής ογκολογίας, μπορεί να διευρύνει της ενδείξεις της BCS. Οι τεχνικές ανάπλασης του μαστού όταν χρησιμοποιούνται, πρέπει να εφαρμόζονται στην αρχική επέμβαση, διότι είναι δύσκολη η επιδιόρθωση ενός κακού αποτελέσματος εκ των υστέρων, μετά την ακτινοθεραπεία.

 
Προηγούμενη σελίδα Σελίδα 1 από 8 Επόμενη Σελίδα
 
 
 
 
Βασιλίσσης Σοφίας 48, Τηλ. 210 7227760, Κιν. 694 4591192