Αρχική σελίδα - Ηλίας Σπ. Λάππας - Χειρουργός Μαστού - Μαστολόγος
Ιατρείο
Βιογραφικό
Επιστολές
Άρθρα
Σύνδεσμοι
 
 
 
Προηγούμενη σελίδα Σελίδα 2 από 8 Επόμενη Σελίδα
 

Κρίσιμα χαρακτηριστικά για την επιλογή της χειρουργικής επέμβασης

α. Ιστορικό και κλινική εξέταση
β. Αξιολόγηση της μαστογραφικής εικόνας και λοιπών απεικονιστικών εξετάσεων.
γ. Ιστολογική εκτίμηση του χειρουργικού παρασκευάσματος.
δ. Συνεκτίμηση των προτιμήσεων και προσδοκιών της ασθενούς.

α. Ιστορικό και κλινική εξέταση
Η ηλικία αφεαυτής δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής.
Η νεαρή ηλικία αυξάνει τις πιθανότητες τοπικής υποτροπής, αλλά το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη διατήρηση του μαστού. Εάν αποκλειστούν οι λοιποί παράγοντες η επιβίωση δεν επηρεάζεται από την επιλογή της BCS σε νέες ασθενείς (<40 ετών), οι οποίες όμως πρέπει να ενημερώνονται για τον δυνητικό κίνδυνο υψηλότερων ποσοστών τοπικής υποτροπής. Επίσης πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τον έλεγχο των ορίων εκτομής.
Στις ηλικιωμένες ασθενείς οι παράγοντες που θα καθορίσουν την τοπική θεραπεία είναι η φυσιολογική ηλικία και η παρουσία άλλων νόσων. Υπάρχει διχογνωμία εάν η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία μπορεί να αποφευχθεί σε μεγαλύτερες ασθενείς οι οποίες θα λάβουν συμπληρωματική ορμονοθεραπεία μετά την τοπική εκτομή. Δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ωφελεί όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά το όφελος στις ηλικιωμένες ασθενείς μπορεί να είναι μικρό, οπότε πρέπει να εξατομικεύεται η απόφαση στις περιπτώσεις αυτές.
Πρέπει να τονιστεί ότι κατά την κλινική εξέταση η παρουσία εισολκής του δέρματος, της θηλής, ή του μαζικού παρεγχύματος δεν αποτελεί ένδειξη τοπικά προχωρημένης νόσου και δεν είναι αντενδείξεις διατήρησης του μαστού.

Πίνακας 1. Στοιχεία από το ειδικό ιστορικό για καρκίνο μαστού
- Οικογενειακό ιστορικό: συγγενείς με καρκίνο μαστού (ηλικία κατά τη διάγνωση, αμφοτερόπλευρος ή όχι), καρκίνος ωοθήκης.
- Ιστορικό προηγηθείσης ακτινοθεραπείας που συμπεριελάμβανε την περιοχή του μαστού.
- Ιστορικό νόσου του κολλαγόνου: τύπος της νόσου, τεκμηρίωση της διάγνωσης.
- Παρουσία προθεμάτων στο μαστό: Υπομαστικά ή υπό τον μείζονα θωρακικό μυ.
- Ημερομηνία τελευταίας εμμήνου ρύσεως, πιθανότητα κύησης.
- Συμπτώματα ενδεικτικά μεταστατικής νόσου.

Πίνακας 2. Στοιχεία από την κλινική εξέταση
- Μέγεθος του όγκου και εντόπιση, εφόσον είναι ψηλαφητός.
- Καθήλωση στο δέρμα
- Σχέση του μεγέθους του όγκου προς το μέγεθος του μαστού
- Ένδειξη για περισσότερους του ενός όγκους
- Κατάσταση μασχαλιαίων λεμφαδένων: μέγεθος, κινητικότητα
- Εκτίμηση υπερκλειδίων λεμφαδένων
- Σημεία τοπικά προχωρημένου καρκίνου: εξέλκωση δέρματος, ενδοδερμικά οζίδια, Peau d' orange, φλεγμονώδες καρκίνωμα, καθηλωμένοι λεμφαδένες, λεμφοίδημα σύστοιχου άνω άκρου
- Αλλοιώσεις της θηλής.
- Εμφάνιση του αντίπλευρου μαστού και της μασχάλης

β. Απεικονιστική εκτίμηση
Η πρόσφατη μαστογραφική εκτίμηση, συνήθως εντός του τελευταίου τριμήνου, έχει σημαντικό ρόλο στην επιλογή της επέμβασης:
- καθορισμός της έκτασης της νόσου
- πολυεστιακότητα, πολυκεντρικότητα, διήθηση της θηλής
- εκτίμηση του άλλου μαστού
- ύπαρξη αψηλάφητων βλαβών και ύποπτων μικροαποτιτανώσεων
Το υπερηχογράφημα (US) αποτελεί συμπληρωματικό βοήθημα, για τη διάκριση όγκων, διαταραχών της αρχιτεκτονικής, ή περιοχών ασυμμετρίας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην εκτίμηση μαστογραφικά πυκνών μαστών ώστε να αποφευχθεί η παράβλεψη επιπρόσθετων βλαβών, καθώς και στην καθοδήγηση της βιοψίας.
Η μαγνητική μαστογραφία (MRI) ενισχύει τη διαγνωστική ακρίβεια της μαστογραφίας και του US. Η MRI έχει υψηλή ευαισθησία, αλλά υπολείπεται στην ειδικότητα.
Πρέπει να υπάρξει συμφωνία για ποιες βλάβες απαιτείται βιοψία και μέχρι ποιο σημείο πρέπει να φτάνει η αναζήτηση ύποπτων αλλοιώσεων στην MRI, προτού θεωρηθεί ασφαλής η διατήρηση του μαστού.
Η MRI μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις παρακάτω καταστάσεις:
- Σε ασθενείς με πυκνούς μαστούς στη μαστογραφία μπορεί να αναδείξει πολυεστιακή νόσο ή βλάβες που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν μαστογραφικά, όπως το διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα.
- Σε ασθενείς με νόσο στη μασχάλη και αρνητική μαστογραφία και US.
- Στον πληθυσμιακό έλεγχο γυναικών θετικών για BRCA1 και BRCA2 ή ηλικίας <40 ετών.
- Σε καρκίνους που εκδηλώνονται με έκκριμα από τη θηλή. Συχνά οι καρκίνοι αυτοί εμφανίζουν μεγάλη διασπορά μέσα στο σύστημα των πόρων και είναι δύσκολη η εξαίρεσή τους.
- Σε εκτίμηση του υπολειπόμενου διηθητικού όγκου μετά από προεγχειρητική χημειοθεραπεία.
Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν πρέπει να επιλέγεται η μαστεκτομή με βάση μόνο τα ευρήματα της MRI.

γ. Παθολογοανατομική εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσματος
Διάφοροι παθολογοανατομικοί παράγοντες έχουν μελετηθεί για τη δυνατότητα πρόβλεψης αυξημένου κινδύνου υποτροπής σε ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με συντηρητική χειρουργική και ακτινοθεραπεία, όπως:
- ο ιστολογικός τύπος και ο βαθμός διαφοροποίησης (grade),
- η παρουσία νέκρωσης,
- η αγγειακή ή λεμφαγγειακή διήθηση,
- η φλεγμονώδης διήθηση,
- η ιστολογική εκτίμηση των μασχαλιαίων λεμφαδένων.
- η παρουσία μη διηθητικού καρκινώματος (DSIS) σε συνδυασμό με πορογενές διηθητικό καρκίνωμα,
- τα όρια εκτομής,

 
Προηγούμενη σελίδα Σελίδα 2 από 8 Επόμενη Σελίδα
 
 
 
 
Βασιλίσσης Σοφίας 48, Τηλ. 210 7227760, Κιν. 694 4591192